afwachten

afwachten
{{afwachten}}{{/term}}
wait (for)await, 〈tegemoet zien〉 anticipate
voorbeelden:
1   zijn beurt afwachten wait/take one's turn
     een nadere verklaring afwachten await (a) further explanation
     hij keek hem afwachtend aan he looked at him expectantly
     we moeten maar afwachten we'll have to wait and see

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • afwachten — tanteki …   Woordenlijst Sranan

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”